Jotatough- Sơn mịn ngoại thất

  • Giá 1.030.000 VNĐ

Jotatough là loại sơn nước phủ ngoài trời gốc Acrylic biến tính.

Loại sơn này mang lại 1 bề mặt láng mờ.

Đặc tính của Sơn Jotatough:

Màng sơn nhẵn mịn và bóng mờ

Độ phủ tốt
Dễ thi công  Hiệu quả kinh tế cao 

Sản Phẩm Liên Quan