dự toán nhà

Cách dự toán sơn bả cho ngôi nhà của bạn

Cách dự toán sơn bả cho ngôi nhà của bạn

1. Diện tích sơn trong nhà được tính như sau: Diện tích sơn trong nhà = (Diện tích mặt sàn x số tầng) x hệ số sơn trong nhà Hệ số sơn trong nhà nằm trong khoảng 3 đến 4.5: - Nếu nhà khung nhiều phòng ít cửa sổ: Hệ số: 4.5 - Nếu nhà khung nhiều phòng cửa trung bình: Hệ số: 4 - Nếu nhà cấp 4 ít cửa: Hệ số: 3.5 - Nếu nhà cấp 4 không có trần: Hệ số: 3 Chú ý: Hệ số trên chỉ đúng khi tính tổng … Đọc Thêm